valencianosMiquel Ramon Quiles

De la Santa Inquisició

Un veí de Russafa, el Mestre Ripoll, promovia l’ensenyança llaica i va ser condenat a mort, el mataren aforcat, i una volta mort el seu…